När:
15 november, 2019 kl. 09:30 – 16:00
2019-11-15T09:30:00+01:00
2019-11-15T16:00:00+01:00
Var:
Scandic Alvik, , Bromma
Gustavslundsvägen 153
Pris:
800 kr, 300 kr för brukare
Kontakt:

NSPH, Riksförbundet Hjärnkoll, Nka, SKL och Studieförbundet
Vuxenskolan inbjuder till en inspirationsdag om stöd till anhöriga
till personer med psykisk ohälsa.

Plats:
Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153,

Målgrupp:
anhörigstöd, handläggare och
arbetsledare inom socialtjänsten,
personal och chefer inom
landstingspsykiatrin samt
utbildningsansvariga inom vård

och omsorg, studieförbund och

representanter för berörda

brukarorganisationer.
Bromma. Lokalen ligger nära
tunnelbanans station Alvik.
Tid:
2019-11-15, kl. 10–16

Anmälan och betalning:
Konferensavgift 800 kr inkl. kaffe och
lunch, brukardelatagare 300 kr.
Anmälan till NSPH ska vara inne senast
den 31 oktober. Den är bindande, men
platsen kan överlåtas.
Anmälan: Länk till anmälan
Mer information finns på
www.nsph.se

 

09.30 -9.50 Registrering och kaffe
09.50 – 10.00 Välkommen och introduktion
Anki Sandberg, ordförande, NSPH
10.00 – 10.20 Hjärnkollambassadör om eget
anhörigskap Jenny Atho
10.20 – 10.50 Nationell anhörigstrategi inkl. arbetet
med unga omsorgsgivare
Lennart Magnusson, verksamhetschef
och forskare, Nka
10.50 – 11.00 Bensträckare
11.00 – 11.50 Vi kan och vill förbättra
Anhörigkonsulenter delar erfarenheter;
Mikael Nylander, Danderyds kommun,
m. fl.
11.50 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.40 Stöd till föräldrar med egen
funktionsnedsättning
Elisabeth Gunnars, projektledare
Familjelyftet, Riksförbundet Attention
13.40 – 14.00 Stöd till den som står nära någon med
missbruk Stefan Brené, Socialstyrelsen
14.00 –14.20 Erfarenheter av missbrukande son
Anna Bergfors, förälder, läser egna dikter
14.20 – 14.50 Kaffe och möjlighet till nätverkande
14.40 – 15.20 Stöd- och samtalsgrupper Anna-Maria
Lundberg, Studieförbundet Vuxenskolan
15.20 – 16.00 Att finna sin egen väg
Leneh, föreläsare som med tal och musik
belyser egna anhörigerfarenheter