När:
20 oktober, 2020 kl. 16:00 – 19:00
2020-10-20T16:00:00+02:00
2020-10-20T19:00:00+02:00
Var:
Digital träff via appen Microsoft Teams. Länk till Teams-mötet skickas senare
Kontakt:
Uppsala kommun, 753 75 Uppsala
018-727 00 00 (växel)

Inbjudan till föreningsdialog

Välkommen till en eftermiddag med föreningsdialog med tema boende!

Datum: 20 oktober 2020
Tid: 16.00-19.00
Lokal: digital träff via appen Microsoft Teams. Länk till Teams-mötet skickas senare.

Under rådande tider, med anledning av Coronavirus Covid-19, är det inte möjligt att ha en fysik dialogträff. Omsorgsnämnden önskar ändå genomföra en dialog med er föreningar och väljer därför att ha en digital dialog. Utifrån tidigare önskemål om att ha en dialog kring ett ämne så väljer nämnden att kalla till en dialog kring framtidens boende.

Vi vill bjuda in en representant för er förening till en halvdag föreningsdialog med omsorgsnämnden. Inbjudan skickas till samtliga föreningar som får föreningsstöd av nämnden.

Omsorgsnämnden ser stora utmaningar i strategiarbete och planering inom boendeområdet och därför är en dialog en värdefull möjlighet att inhämta era tankar och idéer i frågor som rör framtidens boende.

Bakgrund

Omsorgsnämnden ska planera och sörja för att det finns tillgång till bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning. Nämnden ansvarar för vård och omsorg av barn, vuxna och äldre inom Lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL) för personer under 65 år med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller sjukdom samt personer över 65 år som har en psykisk funktionsnedsättning.

Upplägg för dagen

Fokus för dagen är en dialog kring särskilda boendeformer. Med särskilda boenden menar vi en individuellt inriktad insats i form av boende som ges med stöd av SoL eller LSS.

Nämnden önskar få fördjupad kunskap om era medlemmars önskemål, förväntningar och förhoppningar kring sitt framtida boende.