När:
13 november, 2019 kl. 09:00 – 10:30
2019-11-13T09:00:00+01:00
2019-11-13T10:30:00+01:00
Var:
Missionskyrkan,Uppsala
St: Olofsgatan 40
Pris:
Gratis
Kontakt:
Maricel Knechtel,
018-617 20 03

Läkares och Försäkringskassans kategori-
sering av personer med psykisk ohälsa                                                            OBS! Smörgås och kaffe serveras 8.30.

Föreläsare: Maricel Knechtel
Det är många som vittnar om att personer med psykiatrisk

problematik ofta hamnar mellan stolarna och det verkar ibland
som att det finns en diskrepans mellan patienternas behov
och Försäkringskassans beslut. Maricel Knechtel, vetenskaplig
handledare vid FoU-S och medlem i forskargruppen Välfärd
på sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet, har tittat
närmare på vad förklaringen till detta kan bero.
Enligt Maricel Knechtel kan anledningen till att samma

patientfall ofta leder till olika bedömningar, bero på den situa-
tion som många med psykisk ohälsa befinner sig i. Ett tillstånd

som är allt för komplext för att enkelt kunna placeras in i de

kategorier och scheman som primärvården och Försäkringskas-
san använder sig av. Svårigheterna vid bedömningarna beror

även på att centrala begrepp såsom arbetsförmåga, sjukdom
och arbete inte definierats tillräckligt tydligt.

Eftersom psykisk ohälsa inte heller kan diagnosticeras via ex-
empelvis ett blodprov, eller alltid går att observera, är Försäk-
ringskassans krav på objektiva fynd svåra att tillmötesgå för

läkarna. Enligt Maricel är det just detta, kravet på objektiva

fynd, och patientens subjektiva upplevelse, som försvårar sam-
arbetet mellan parterna. Läkarna och handläggarnas synsätt

står ofta i motsättning till varandra – läkarna måste välja mellan
att ta hänsyn till patientens behov eller Försäkringskassans
formella krav som handlar om att minska sjuktalen.

Anmälan senast 30/10 via:                                        https://www.regionuppsala.se/Global/Extranät/Region%20Uppsala/FoU/Inbjudan_Frukostseminarium_13%20NOV.pdf