När:
18 maj, 2022 kl. 13:00 – 16:00
2022-05-18T13:00:00+02:00
2022-05-18T16:00:00+02:00
Var:
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/kalender/fordjupningsseminarium-om-missbruk-och-trauma/
Pris:
Gratis
Kontakt:

Program:

13.00-13.10

(möjlighet till incheck från 12.50)

Maria Adenhav Lantz, (Fred Nyberg, Anna Haid, Linn Egeberg Holmgren) – intro (sammanhanget och val av tema)
13.10-13.30 Ylva Kristina Larsson och Petra Rohrer – Ylva Kristina och Petra berättar om sina egna erfarenheter kring trauma och beroende och vad de hoppas att vården och professionen får med sig denna dag.
13.30- 14.00 Tobias Eriksson (chefsöverläkare beroende- och neuropsykiatri, Akademiska sjukhuset) – En beskrivning av vad trauma och PTSD är och innebär. Vad finns det för skillnader och likheter mellan trauma/PTSD och NPF? Hur jobbar vi idag och hur kan vi bli bättre på att se, bemöta och behandla trauma/PTSD och beroende.
14.00-14.15 PAUS
14.15-14.45 Fred Nyberg (professor e.m. i biologisk beroendeforskning) – Koppling mellan trauma, psykisk hälsa och droger. Finns det en ökad benägenhet eller risk för att utveckla beroende vid trauma/PTSD, och hur kan det förklaras? (genetiska aspekter)
14.45-14.50 PAUS
14.50-15.20 Anna Sarkadi (läkare och professor i folkhälsa, Uppsala universitet) – Erfarenheter från tidigare flyktingmottagande visar att en stor andel led av posttraumatiskt stressyndrom och hög risk för drogproblematik. Nuvarande omvärldssituation och pågående krig i Europa ställer oss inför utmaningen att se, uppmärksamma och stödja båda barn och vuxna som upplevt trauma.
15.20-15.50 Thomas Staugaard (alkohol- och drogterapeut, öppenvården Uppsala kommun) – Erfarenheter av att arbeta inom kommunal öppenvård med personer som upplevt trauma och vad som är viktigt att tänka på.
15.50-16.00 Avslutning och reflektion

https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/kalender/fordjupningsseminarium-om-missbruk-och-trauma/