När:
22 september, 2023 kl. 08:30 – 09:30
2023-09-22T08:30:00+02:00
2023-09-22T09:30:00+02:00
Var:
Digitalt
Pris:
Gratis
Kontakt:

Vad är hjälpsamt och vad vet vi egentligen om de insatser som ges i Sverige? I denna föreläsning kommer vi att belysa vilken kunskap och forskning som finns inom området och vad denna kunskap kan lära oss, för att vi ska kunna skapa tryggare och mer stabila uppväxtvillkor för barn. Vi är i en situation i Sverige där vi behöver ställa oss en del obekväma frågor och våga se hur det faktiskt ser ut; att vi faktiskt inte vet så mycket vilken effekt olika insatser har och att de insatser som ska vara till skydd och hjälp för barn i vissa fall bidrar till ytterligare skada. Hur villiga är vi att ta till oss den kunskapen, lära oss av tidigare misstag och ändra våra synsätt?

Del 3 – föreläsningens innehåll:

  • Kunskapsläget om insatser som ges till barn och familjer i Sverige – en kort övergripande genomgång om vad vi vet om insatser inom den sociala barnavården
  • Att vilja väl räcker inte – faran i att inte följa upp insatser och att i för hög grad gå på känsla
  • Från ett individfokus till ett relationellt fokus – vikten av att se barnet i sina olika sammanhang och att aktivt arbeta för att skapa stadigvarande och hållbara relationer
  • Skolans betydelse – hur en fungerande och kontinuerlig skolgång kan vara avgörande för barns framtid
  • Föräldrastöd och delaktighet – behovet av att ge föräldrar tillräckligt stöd och hjälp så att de kan vara närvarande och engagerade i sina barns liv, oavsett om barnen är hemma eller i samhällets vård.

Den digitala föreläsningen är kostnadsfri och ca 1 timme lång.

Kan du inte se föreläsningen live? Registrera dig ändå, så får du länk till den inspelade versionen i efterhand och kan se när det passar dig.

Föreläsare:

 

Anne-Lie Säker

Metodgarant IHF och Doktorand, Humana individ och familj

Doktorand och metodgarant för Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling – IHF. Socionom, Master i socialt arbete, Steg 1 KBT och IHF-metodhandledare/implementeringsstödjare. Anne-Lie har 20 års erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete med barn/unga och familjer med komplex problematik. Sedan 2012 har hon arbetat med IHF inom Humana på olika sätt; inledningsvis som behandlare och sedan som handledare, metodutvecklare, utbildare och metodgarant för IHF.

Poya Ataei

Moderator/Digital kommunikatör, Humana Individ och familj