När:
2 december, 2021 kl. 14:00 – 16:00
2021-12-02T14:00:00+01:00
2021-12-02T16:00:00+01:00
Var:
Digitalt
Pris:
Gratis
Kontakt:
Sveriges Kommuner och Regioner

Det finns många skäl att avstå från narkotika. En kort text med fem viktiga skäl har tagits fram i samproduktion mellan viktiga samhällsaktörer inom narkotikaprevention som deltar i SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa. Materialet kommer att lanseras på denna studiosändning och förhoppningen är att de skall kunna komma till användning i en samhällsmobilisering för narkotikaprevention.

Syftet är att använda budskapet för narkotikaprevention och att stärka kunskapen om narkotika hos beslutsfattare, politiker, allmänhet, drog- och brottsförebyggare och andra yrkesverksamma i kommuner och regioner.

Målgrupp: Beslutsfattare, politiker, drog- och brottsförebyggare och andra yrkesverksamma i kommuner och regioner samt allmänheten.

Medverkande

  • Ing-Marie Wieselgren, Projektchef, Uppdrag Psykisk Hälsa
  • Johanna Gripenberg, Enhetschef, Med.Dr, Stockholm förebygger Alkohol och Drogproblem, (STAD)
  • Fred Nyberg, Professor, U-fold, Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, Uppsala Universitet
  • Erik Leijonmarck, Föreläsare, författare och tid. ordf för ECAD (European Cities against Drugs)
  • Dzemal Sabovic, strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention
  • Ulrika Ankargren, nationell samordnare ANDTS, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
  • Joakim Strandberg, enhetschef, Folkhälsomyndigheten
  • Lennart Karlsson, ordförande Svenska Narkotikapolisföreningen

Psykisk hälsa påverkar och påverkas av samhällets alla delar. SKR har därför tagit initiativ till en Kraftsamling för psykisk hälsa, som fungerar som en samlande arena för ett långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa. Läs mer om Kraftsamling psykisk hälsa.

Sändningen kommer att spelas in och vara tillgänglig att ses i efterhand.

ANMÄLAN:

Sista anmälningsdag
29 november 2021