När:
18 januari, 2021 kl. 09:00 – 15:45
2021-01-18T09:00:00+01:00
2021-01-18T15:45:00+01:00
Var:
Digitalt
Pris:
Gratis
Kontakt:
08-600 84 00

Delaktighetsdagen 2021 – Agenda 2030 och universell utformning

09:00 – 15:45, Digitalt

Alla behöver vara med och delta i arbetet med Agenda 2030. Det är också ett mål i agendan att alla ska kunna ta del av resultatet och att ingen ska lämnas efter oavsett ålder, funktionsförmåga, kön etc.

På Delaktighetsdagen 2021 får vi lära oss mer om betydelsen av universell utformning i arbetet för att nå målen i Agenda 2030.

Lyssna på när bland annat Gabriel Wikström som är nationell samordnare för Agenda 2030 pratar om vilka möjligheter och utmaningar som finns med genomförandet av agendan.

Är du nyfiken på hur andra jobbar för att inkludera universell utformning? Under eftermiddagen tittar vi djupare på några specifika områden, bland annat om hur man skapar en hållbar skola.

Dagen är kostnadsfri och sänds digitalt via Youtube.

Program

09.00-12.00

Utmaningarna och möjligheterna med de globala målen för hållbar utveckling

Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030

Samtal om social hållbarhet, det funktionshinderspolitiska målet och principen om universell utformning.

Malin Ekman Aldén, GD Myndigheten för delaktighet, Emil Erdtman, Funktionsrätt Sverige och Andreas Johansen, Göteborgs stad

SKR:s arbete med målen i Agenda 2030 ur ett funktionshindersperspektiv

Anna Thomsson, Sveriges Kommuner och Regioner

Länsstyrelsernas Agenda 2030-arbete på regional och lokal nivå

Karin Hopstadius, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Ann Hansson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Jämlik livsmiljö: Stadsbyggande för minskad segregation och ökad tillgänglighet

Projektet Jämlik livsmiljö syftar till att utveckla analysmodeller som möjliggör ökad förståelse för olika människors skilda förutsättningar att röra sig i staden.

Daniel Koch, KTH Arkitekturskolan samt Fredrik Larsson och Michael Jestin, Funktionsrätt Uppsala

Upphandlingsstöd baserat på universell utformning

Offentlig upphandling är avgörande för utformningen av en stor del av de produkter och tjänster vi som medborgare möter.

Certec och Malmö stad ska tillsammans ta fram upphandlingsstöd i form av konkreta verktyg och metoder. Syftet är att stötta personer som arbetar med upphandling att få med universell utformning i upphandlingar.

Charlotte Magnusson, Certec

12.00-13.00

Lunchpaus

13:00-13:45

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om arbetsplatsens utformning

Enligt delmål 8 i Agenda 2030 ska vi, senast om 9 år, uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor. För att åstadkomma det krävs det bland annat att arbetsplatsernas utformning blir tillgängliga för alla, oavsett funktionsnedsättning.

Från den 1 januari 2021 börjar Arbetsmiljöverkets reviderade föreskrifter om arbetsplatsens utformning att gälla. De nya reglerna innebär bland annat att nya eller ombyggda arbetsplatser måste utformas så att de är tillgängliga redan från början. Arbetsmiljöverket berättar om och syftet med de nya förändingarna i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning.

Ewa Krynicka Storskog och Fredrik Haux, Arbetsmiljöverket

14:00-14:45

En hållbar skola

Delmål 4 i Agenda 2030 handlar en god utbildning för alla. Hur säkerställer vi en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet?

Pia Persson, Specialpedagogiska skolmyndigheten, talar om vilka utmaningar vi står inför när det gäller att skapa en inkluderad utbildning för alla och hur vi når dit.

Klara Frosterud, White Arkitekter, berättar om vikten av och hur man skapar en inkluderande och trygg skolmiljö

Anes Asic, Elevernas riksförbund, talar om vikten av att aktivt involvera eleverna när en inkluderande lärmiljö ska tas fram.

Maria Melin, Myndigheten för delaktighet, berättar om MFD:s stöd för ett hållbart barnrättsarbete där alla barn får synas och höras.

 

Arrangör: Myndigheten för delaktighet, https://www.mfd.se/