När:
16 juni, 2021 kl. 12:00 – 13:00
2021-06-16T12:00:00+02:00
2021-06-16T13:00:00+02:00
Var:
Digitalt
Pris:
Gratis
Kontakt:

Basinkomst – en möjlighet till trygghet?

Webbinarium 16 juni kl.12.00-13.00

Människor med svår psykisk ohälsa är den grupp i samhället som har det allra sämst ekonomiskt. RSMH anser att alla människor, oavsett psykisk och social hälsa, har rätt till en skälig levnadsnivå och en trygg inkomst. Basinkomst har provats med gott resultat i bland annat Finland. Vi vill att försök med basinkomst ska provas även i Sverige.

RSMH tycker att staten bör utreda frågan om basinkomst/medborgarlön för alla. Samtidigt ska meningsfull sysselsättning vara en rättighet för alla, oavsett psykisk eller social ohälsa. 

Vid webbinariet medverkar:
Barbro Hejdenberg Ronsten, ordförande RSMH
Christian Engström, tidigare EU-parlamentariker som utrett basinkomst
Rebecka Le Moine, riksdagsledamot (mp) med engagemang för basinkomst
Magdalena Birgersdotter, 1:e vice ordförande i RSMH Stockholm Gotland
Samtalsledare: Elin Engström, intressepolitisk sekreterare RSMH


      

Anmäl dig här

Läs mer om vad RSMH tycker i denna och andra frågor i vårt reformprogram