Hjärnkoll Uppsala län delar varje år ut priset Årets Eldsjäl för psykisk hälsa. Priset går dels till en person från föreningslivet som gjort goda insatser under innevarande år, dels till en representant från professionen som inom Uppsala län visat ett stort engagemang för området psykisk hälsa.Priset för Årets eldsjäl i föreningslivet

Detta tilldelas Anki Kärker. Motivering: ”Anki stödjer flera föreningar i deras utvecklingsarbete och har en stark tilltro till den egna erfarenheten av psykisk ohälsa som en kompetens. Hon brinner för att hjälpa personer med psykisk ohälsa. Hon är verkligen engagerad och ser till att den hon försöker stötta hittar det stöd den behöver.”

Priset för Årets eldsjäl inom professionen

Porträtt av Karolina Mark, årets eldsjäl 2021. Foto: Karolina Mark
Porträtt av Karolina Mark. Foto: Karolina Mark

Detta tilldelas Karolina Mark. Motivering: ”Karolina har inom projekt Brukarmedverkan i Region Uppsala varit aktiv med att lära känna aktiva föreningar och med att utveckla brukarmedverkan i Uppsala län.”


Läs mer på Hjärnkolls hemsida. Här kan man också ta del av den intervju som Petra Rohrer gjort med Anki Kärker.


Foto överst (eld): Monica Atterberg